Metóda split() pre pythonovské reťazce (String)

Go to top